Dictats en valencià (Tercera part)

Dictat número 21: Per favor…
Dictat número 22: Apartem-nos...
Dictat número 23: Els caps de setmana...
Dictat número 24: ¿Quants anys…
Dictat número 25: El tramvia…
Dictat número 26: He trobat...
Dictat número 27: Tinc ganes…
Dictat número 28: Si cada cosa…
Dictat número 29: La jutgessa …
Dictat número 30: No sé a quina…
Dictat número 31: ¿Per què no…
Dictat número 32: Parla que t’escolte…