Amplia el vocabulari


Recursos: buscar sinònims, antònims o contraris; exercicis de relacionar; buscar l'error; aprendre a deduir i a induir; exercitar la memòria visual; perdre la por a l'expressió escrita, i completar i seleccionar.
Material per a aprendre valencia: nivell elemental fins al superior (A1-C2). Hi ha un solucionari de consulta.
Exercicis (PDF)
Solucionari
 (PDF)