Cultura i divertiment


Conté 187 preguntes sobre cultura plantejades de manera didàctica i que fan referència a l'àmbit valencià.
Exercicis (PDF)
Solucionari
 (PDF)