Relaciona


Estos exercicis pretenen que l'alumnat millore l'expressió oral i escrita a partir de vocabulari de situacions comunicatives.
Material per a aprendre valencià: nivell inicial i elemental, i repàs d'altres nivells més avançats.

Exercicis (PDF)
Solucionari
 (PDF)