Material per a aprendre valencia: nivell inicial i elemental

Conté exercicis i pràctiques de comprensió escrita, expressió escrita, corregir, buscar l'error, relacionar, completar i repassar.


Exercicis per a practicar
Solucions